Branche hamert bij Hamer op belang ict-onderwijs

De invoering van het verplichte vak Digitale geletterdheid binnen het primair en voortgezet onderwijs staat voor 2023 gepland. Dat is volgens de brancheorganisatie te laat in de huidige snelheid waarmee de samenleving digitaliseert....

Manager heeft totaal eigen beeld van inclusie.

Volgens het onderzoek gelooft 85 procent van de leidinggevenden dat hun organisaties gelijke kansen voor loopbaanontwikkeling en promoties bieden aan elke werknemer, terwijl slechts 19 procent van de vrouwen en werknemers met een migratieachtergrond het daarmee eens...