Online

Het online ICT carrièreprogramma

Jouw online verkenning en (om)scholingsprogramma

Het ICT carrièreprogramma bestaat uit 5 fases. In het ICT carrièreprogramma besteden wij aandacht aan zowel de inhoudelijke ontwikkeling alsook de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen. Coaching en mentoring loopt als een rode draad door het ICT carrièreprogramma.

Het ICT carrièreprogramma heeft 2 pijlers, namelijk: 1) Inhoudelijke ontwikkeling, inclusief coaching en mentoring en 2) Nazorg: Persoonlijke ontwikkeling

Het ICT carrièreprogramma is een volledig online programma wat Nederland breed wordt aangeboden. Je hoeft hierdoor niet te reizen naar een locatie. Heb je fysieke begeleiding nodig? Dan plannen we dit in goed overleg.

Het volgen van de opleiding bij een opleidingsinstituut is online of fysiek, afhankelijk van het beleid van het opleidingsinstituut waarvoor je tenslotte kiest. Veel opleidingsinstituten hebben inmiddels een online variant van hun opleiding.

Jouw profiel

Met het ICT carrièreprogramma richten wij ons primair op Nederlandstalige zwarte vrouwen van 18-60 jaar van verschillende achtergronden die wonen in Nederland. Deze vrouwen zijn o.a. werkenden, vroegtijdige schoolverlaters, studenten en uitkeringsgerechtigden. Deze vrouwen met minimaal mbo-4 niveau hebben de potentie te groeien en zich te ontwikkelen in de ICT-sector. Ze staan ervoor open het ICT-vakgebied te verkennen en/of zich te laten (om)scholen.

Ben je een niet- zwarte vrouw, ben je een man of ben je Engelstalig en wil je deelnemen aan dit programma? Dat mag. Meld je aan. Het programma wordt ook in het Engels gegeven, maar wij stimuleren wel dat je Nederlands leert spreken en schrijven op B1 niveau. Dit omdat werkgevers de voorkeur geven aan Nederlandstaligen. 

Jouw investering

Wij investeren gezamenlijk in jouw ontwikkeling. ZVVT investeert door de bedragen die wij vragen zo laag mogelijk te houden. Hierdoor kan je op eigen kracht of met de ondersteuning van de overheid, je werkgever of een fonds aan dit programma deelnemen. Weet jij niet bij welke instantie je moet zijn voor financiële ondersteuning? Maak contact met ons. 

Wanneer kan je starten met dit programma?

Je kan je dagelijks aanmelden via deze pagina door onderstaand te kiezen voor de fase wat je wenst. Of mailen naar info@zvvt.nl. Wij hanteren geen vaste start- en einddatum. Je kan dagelijks starten, van maandag tot en met vrijdag. Na aanmelding krijg je een kosteloze intake en stemmen we af wanneer je daadwerkelijk start met de opdrachten. 

Onderaan deze pagina lees je meer over de door ons bereikte resultaten in 2023. Voor reviews: Wat vinden anderen van ons? Ga naar: https://zvvt.nl/reviews/

Kies voor het ICT carrièreprogramma

01

Verkennen

Het eindresultaat van de Verkenning is dat je beter weet of je wel of niet voor een ICT-carrière moet kiezen. Ook zal duidelijk worden welke ICT-functie jou het beste ligt. Daarnaast krijg je een Persoonlijkheidstest en Intelligentietest. Deze testen zullen jou de nodige inzichten geven en we zullen de testresultaten gebruiken om de juiste ontwikkelkeuzes te maken. Doorlooptijd: 1 – 6 weken

02

(Om)scholen

Het eindresultaat van deze (Om)scholingsfase is: A. Dat je de juiste opleiding(en) kiest en passende financieringsmogelijkheden hebt. B. Dat je de gekozen opleiding(en) volgt en succesvol afrond. Investering: Afhankelijk van je behoefte. Doorlooptijd: Afhankelijk van wat je gaat worden in de ICT. Denk hierbij aan tussen de 3 maanden en 1 jaar.

03

Recruitment

Het eindresultaat van deze Recruitmentfase is dat wij op jouw verzoek opzoek gaan naar passende vacatures/ opdrachten voor jou. Of dat wij je matchen met openstaande vacatures bij organisaties. Dit doen wij samen met ons samenwerkende recruitmentbureau. Doorlooptijd: 1-3 maanden

04

Solliciteren

Het eindresultaat van deze Sollicitatiefase is dat jouw kansen worden vergroot om aangenomen te worden of te groeien in de ICT opzoek naar een andere ICT functie. Doorlooptijd: 2 – 4 weken

05

Persoonlijke Ontwikkeling: Nazorg

De nazorg is gedurende 3 jaar. Mag je op verzoek gebruik van maken. Het trainen, coachen en begeleiden van jou op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dit met als doel dat je een langdurige carrière opbouwt binnen de ICT. Doorlooptijd: 3 jaar.

Behaalde resultaten in 2023.

Met de gehouden activiteiten hebben wij in 2023 de volgende resultaten bereikt:

 1. Het houden van 2 ICT events waarbij meer dan 200 personen zijn bereikt, verbonden met elkaar, inhoudelijk zijn geschoold over de ICT en inzage hebben gekregen in de werk- en groeimogelijkheden in de ICT.
 2. Meer dan 200 vrouwen zijn bereikt en zijn zich bewust geworden van de kansen binnen de ICT.
 3. 40 personen zijn toegelaten tot het ICT-carrièreprogramma. Ze hebben verschillende fases in het programma gevolgd. Het profiel van de personen is:
  • 76% van de deelnemers kwalificeren wij als zwarte vrouw en 24% deelnemers zijn niet-zwarte vrouwen en mannen.
  • 91% van de deelnemers zijn HBO en WO afgestudeerden. 9% van de deelnemers zijn MBO, HAVO/VWO afgestudeerden.
  • De 3 meest gekozen functieroutes richting de arbeidsmarkt zijn: data analist, functioneel beheer en software developer.
 4. Er is een mentor en sponsorprogramma ontwikkeld voor ervaren en startende ICT’ers.
 5. De integratie van zwarte vrouwen in de ICT-sector is verhoogd.
 6. Er is een bijdrage geleverd aan het verlagen van het tekort aan ict’ers.
 7. Er is een toename van vrouwen met een ICT-gerelateerde opleiding.