Disclaimer Stichting zwarte vrouwen voor Technologie

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de informatie juist en actueel te houden. Mocht je een pagina of een document vinden waarvan je vermoedt dat die onjuiste informatie bevat, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer je ons informeert via info@zvvt.nl.  
Houd er rekening mee dat wij je op de website kort en krachtig willen informeren. Teksten zijn niet bedoeld om exact rechten vast te leggen.

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie verwijst ook naar andere sites. Hier gaan wij uiteraard zorgvuldig mee om. Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar wij naar verwijzen. Mochten wij verwijzen naar een website met onjuiste informatie, dan horen wij dit graag via info@zvvt.nl.  

Disclaimer e-mails en papieren brieven 
Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie hanteert voor de afhandeling van e-mail en papieren brieven de volgende servicenormen: uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst krijg je een ontvangstbevestiging of antwoord op je vraag. Als wij je geen antwoord kunnen geven binnen de afgesproken termijn, krijg je hierover tijdig bericht.

De informatie verzonden in onze e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie, niet toegestaan. Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan jou is gericht, verzoeken wij je vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden je op onze website.