Privacy & Cookieverklaring Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie

Privacyverklaring

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Daarom vinden we het belangrijk u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze Privacyverklaring informeren wij u hierover.

 1. Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken?
 1. Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van zakelijke contacten van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie.

Deze Privacyverklaring geldt voor:

 • Klanten van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie.
 • Potentiële klanten met wie Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie contact wil leggen of al heeft gelegd.
 • Bezoekers van de website van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie.
 • Ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie.
 • Deelnemers aan evenementen georganiseerd door Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie.
 • Alle andere personen die contact opnemen met Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie of van wie Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie persoonsgegevens verwerkt.
 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt en persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen, zoals zakelijke websites en social media.

Persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens in het kader van onze zakelijke samenwerking.
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op formulieren op onze website.
 • Contactgegevens verstrekt tijdens evenementen.

Persoonsgegevens die wij aan andere bronnen hebben ontleend:

 • Persoonsgegevens zoals die te vinden zijn op openbare zakelijke social media zoals LinkedIn.
 • Persoonsgegevens ontleend aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites van overheden of bedrijven.
 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij noemen ze hieronder:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst.

Als wij met u een overeenkomst sluiten, dan gebruiken wij uw contactgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 • Het onderhouden van contact met u.

Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, houden wij bij en gebruiken we voor onder meer het verzenden van updates en uitnodigingen voor evenementen en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

 • Het maken van gebruikersstatistieken.

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het gaat om rapportages met geaggregeerde gegevens, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring.

 1. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

5.1  Toestemming voor overeenkomst

Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

5.2 In verband met een gerechtvaardigd belang

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van één van de rechtsgronden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie zich op baseert zijn:

 • 1 Toestemming
 • 2. Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien wij een overeenkomst met u sluiten, is het mogelijk dat wij ter uitvoering daarvan uw persoonsgegevens moeten verwerken, zoals uw contactgegevens.

 • 3. Gerechtvaardigd belang
 1. Persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

 1. Verwerkers

Wel kunnen wij voor het verwerken van uw persoonsgegevens externe leveranciers (verwerkers) inschakelen. Deze verwerkers mogen uw persoonsgegevens niet voor hun eigen activiteiten en doeleinden gebruiken. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met deze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst die aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die hostingdiensten leveren.

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en verkoopadministratie is zeven jaar. Persoonsgegevens die van deze administraties deel uitmaken, bewaren we daarom zeven jaar. Persoonsgegevens die zijn opgeslagen ten behoeven van de contacten die we met u onderhouden en de relatie die we met u hebben, bewaren we tot u daar bezwaar tegen hebt gemaakt door middel van de opt-out die wij opnemen in onze communicatie aan u of als u op andere wijze hebt aangegeven uit ons bestand te willen worden verwijderd.

 1. Indien u uw rechten wilt uitoefenen
 1. Bij wie kunt u terecht met klachten?
 1. Websites van derden

Invulformulieren op de website worden beschermd door reCAPTCHA van Google. Bekijk hier het privacy beleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op deze dienst.

 1. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij blijven werken aan verbetering van onze dienstverlening en websites. Daardoor kan er soms iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en waar we deze voor gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze Privacyverklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit om de Privacyverklaring regelmatig even opnieuw na te lezen, zodat u up-to-date blijft. Als de Privacyverklaring wordt gewijzigd, zullen wij u daarover tijdig op onze website informeren.

Cookieverklaring

Hoe gaat deze website om met cookies?

Om het het gebruiksersgemak en functionaliteit van deze website zo optimaal mogelijk te houden, maakt deze site gebruik van Google Analytics.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Versie: 28 mei 2021