RELIEF! Het familiaire mentor en sponsor programma

RELIEF! is een giving back programma waarbij wij elkaar als vrouw versterken. Wij geven op een waardige manier terug aan elkaar. En dit doen wij op basis van vertrouwen. 

Met dit mentor- en sponsorprogramma richten wij ons op het versterken van de vrouw, zodat die prettig kan werken en excelleren. Wij zijn ons van bewust dat een focus alleen op  vrouwen onvoldoende is. Wij onderkennen dat organisaties ook moeten veranderen om een prettige werkplek te kunnen bieden. Voor het ondersteunen van de organisaties zullen wij waar nodig partners inschakelen die dit als focus en expertise hebben.

De doelen van dit programma:

 • Vrouwen leren hoe zich het beste te bewegen binnen organisaties, ondanks aanwezige drempels.
 • Dienen als verwijzing naar ondersteuning dat geen onderdeel is van het mentor- en sponsorprogramma, maar wel noodzakelijk is. Denk hierbij aan: uitgebreide inhoudelijke ICT-begeleiding, training en opleiding.

De waardes van dit programma:

 • Wat we doen binnen dit systeem, blijft binnen dit systeem, behalve excessen.
 • We zijn benaderbaar.
 • We zijn open en transparant.
 • We praten issues uit.
 • We zorgen voor veiligheid.
 • We zijn betrouwbaar.
 • We hebben humor.
 • We houden elkaar vast en laten elkaar niet makkelijk los.
 • We gunnen elkaar.
 • We hebben de beste bedoeling met elkaar.

Vorm van mentoring en sponsoring:

 • Er vindt een kosteloze intake plaats. 
 • Op basis van de intake wordt de mentee voorgesteld aan een mentor. 
 • De mentoring wordt 1 op 1 gegeven. Het is ten eerste een samenwerkingsrelatie tussen mentor en mentee, waarbij de mentor de mentee begeleidt en adviseert.
 • In het kader van veiligheid worden alle gesprekken gedocumenteerd door de mentee en gearchiveerd door ons op basis van bestaande (privacy) wet- en regelgeving.  
 • Er wordt een vervanging geregeld als de mentor stopt of als de samenwerking tussen mentor en mentee niet prettig verloopt.
 • Er is een team van Nederlandstalige en Engelstalige mentoren beschikbaar met diverse achtergronden werkzaam in de ICT en in andere sectoren.

De mentoren staan in de praktijk en ze weten wat er speelt in het ICT-werkveld en hoe de dynamiek is binnen profit en non-profit organisaties. Zij brengen een rugzak vol (zakelijke) ervaring met zich mee.

Wie kan gebruikmaken van dit programma?

Primair vrouwen die: 

 • Advies en ondersteuning nodig hebben.
 • In staat zijn aan zelfreflectie te doen om bepaalde acties te herkennen zodat ze het een volgende keer beter kunnen doen, kunnen voorkomen of kunnen adresseren.
 • In zichzelf willen investeren met tijd en geld.
 • Zichzelf willen zijn en ervoor openstaan om helder te krijgen wat het effect is van hun zijn.
 • Helder willen krijgen in welke situaties ze welk deel van zichzelf kunnen/ moeten laten zien.

Jouw investering?

Tijd en geld. De prijs is euro 75,- per uur. In overleg bepalen wij hoeveel uren mentoring je nodig hebt. Kan je nog niet betalen maar heb je dringend onze ondersteuning nodig? Maak gerust contact. Let op: Wij kunnen de mentoring alleen in stand houden als we het gezamenlijk financieren. 

Get in touch

Contact Ons

Neem gerust contact met ons op. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.