Moeten we functioneel beheerders blijven opleiden?

Moeten we functioneel beheerders blijven opleiden?

Deze vraag kreeg ik tijdens een brainstormsessie bij een opleidingsinstituut. Een brainstormsessie over de Bedrijfskundige informaticus in de toekomst. Op deze vraag heb ik duidelijk JA geantwoord en ook toegelicht waarom.

Het opleiden van functioneel beheerders blijft noodzakelijk. De praktijk bewijst dat functioneel beheerders een zeer belangrijke rol blijven vervullen richting gebruikers. De huidige taken van functioneel beheerders blijven bestaan. Denk hierbij aan het uitwerken van de vraag van gebruikers, het instrueren en begeleiden van gebruikers en het functioneel inrichten van applicaties. Het is wel van belang om bij het opleiden en positioneren van de functioneel beheerfunctie de volgende inzichten mee te geven:

 1) De werkvormen waarbinnen de functioneel beheerder werkt verandert. Organisaties gaan steeds meer multidisciplinair werken in de vorm van Agile/Scrum en DevOps. Deze werkvormen beïnvloeden het functioneren van de functioneel beheerder. Waar de functioneel beheerder bij andere werkvormen tijdelijk betrokken werd in een project of bij afronding van een project, zal de functioneel beheerder nu continu onderdeel uitmaken van 1 of meerdere multidisciplinaire teams.

2) ICT/Informatievoorzieningsafdelingen krimpen. Je ziet deze afdelingen steeds kleiner worden, met als doel kostenbesparing én focus op primaire businesstaken. Dit zorgt ervoor dat steeds meer gekeken wordt naar het uitbesteden van functioneel beheertaken en in sommige gevallen zelfs het uitbesteden van functioneel beheerders. Dit zal niet persé leiden tot een vermindering van functioneel beheer vacatures. Eerder een verschuiving van werk naar uitbestedende partijen.

3) Er vindt veel meer inhoudelijke kruisbestuiving plaats. Als teamlid van de multidisciplinaire teams wordt de functioneel beheerder veel meer betrokken bij het maken van technische- en ontwikkelkeuzes. De functioneel beheerder zal zich hierdoor breder gaan ontwikkelen.

Mijn conclusie is dat de functioneel beheerfunctie in gewijzigde vorm zal blijven voortbestaan.

Auteur: Marianne Dorder-Servet. Datum 17 mei 2022.
Marianne Dorder-Servet is een expert op het gebied van Digitale transformatie en Datamanagement. Zij is de oprichter van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *