African Women and ICTs: Investigating Technology, Gender and Empowerment

De revolutie op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s) heeft enorme gevolgen voor de ontwikkelingslanden, maar welke tastbare voordelen heeft het opgeleverd, nu kwesties van sociale inclusie en uitsluiting, met name in de derde wereld, nog steeds bestaan? Bovendien groeit de digitale kloof tussen mannen en vrouwen in de derde wereld, met name in Afrika – dus wat betekent ICT voor Afrikaanse vrouwen?

African Women and ICT’s onderzoekt de manieren waarop vrouwen in Afrika ICT’s gebruiken om hun empowerment te vergemakkelijken; of het nu via de mobiele dorpstelefoonbusiness is, door internetgebruik, of door nieuwe carrière- en ICT-banen.
Gebaseerd op de uitkomst van een uitgebreid onderzoeksproject, bevat dit actuele boek hoofdstukken die zijn gebaseerd op origineel primair veldonderzoek dat is uitgevoerd door academici en activisten die situaties binnen hun eigen gemeenschappen en landen hebben onderzocht. De discussie omvat onderwerpen als de notie van ICT\’s voor empowerment en als agenten van verandering, ICT\’s in de strijd tegen gendergerelateerd geweld, en hoe ICT\’s kunnen worden gebruikt om publieke en private ruimtes opnieuw te conceptualiseren.

Overal in Afrika wordt momenteel ICT-beleid gemaakt en geïmplementeerd, maar de auteurs stellen dat dit vooral gebeurt bij gebrek aan duidelijke kennis over de manier waarop genderongelijkheid en ICT elkaar beïnvloeden en dat door alert te worden op een genderdimensie in ICT-ontwikkelingen in een vroeg stadium van de informatierevolutie kunnen we mogelijk grotere ongewenste effecten in de toekomst voorkomen.

Lees het boek ‘African Women & ICT’s’ van Ineke Buskens om meer te weten te komen over de relatie tussen Afrikaanse vrouwen en de ICT.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *