ZVVT groeit!

Wij groeien! 2023 was een intensief jaar, maar ook zeer succesvol voor ons. Wij zijn nagenoeg met 50% gegroeid in het bereiken van mensen. Dit met als resultaat dat het prachtig werk dat wij doen, ook gegroeid is.
 
Per 1 januari zijn wij gestart met 2 medewerksters en per 1 februari start onze 3e medewerkster. Wij kunnen nu meer vrouwen interesseren en begeleiden richting de ICT of ondersteunen bij hun groei in de ICT. Hier zijn wij enorm blij mee. Wat een stap!
 
Wij gaan door met de flexibele inzet van freelancers en personen die zich kosteloos inzetten voor ZVVT en waar nodig bouwen aan een vaste team.
 
Dank aan onze donateurs en alle personen die gebruikmaken van onze diensten, waaronder het ZVVT ICT-carrièreprogramma, het ZVVT Community membership, het bezoeken van onze ICT events, het deelnemen aan onze online ICT sessies en het volgen van de aangeboden cursussen en workshops. Deze investering helpt ons om te groeien.
 
Marianne Dorder-Servet
Founder Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie
 
————
 
ZVVT is growing!
We are growing! 2023 was an intensive year, but also very successful for us. We have grown by almost 50% in reaching people. As a result, the wonderful work we do has also grown.
We started with 2 employees on January 1 and our 3rd employee will start on February 1. We can now interest and guide more women towards IT or support their growth in IT. We are very happy with this. What a step!
 
We will continue with the flexible deployment of freelancers and people who work for ZVVT free of charge and, where necessary, build a permanent team.
 
Thank you to our donors and all people who use our services, including the ZVVT IT career program, the ZVVT Community membership, visiting our IT events, participating in our online IT sessions and following the courses and workshops offered. This investment helps us to grow.
 
Marianne Dorder-Servet
Founder Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie