Het online ICT carrièreprogramma

Jouw online verkenning en (om)scholingsprogramma (IN ENGLISH BELOW)

Het ICT carrièreprogramma bestaat uit 4 trajecten. In het ICT carrièreprogramma besteden wij aandacht aan zowel de inhoudelijke ontwikkeling alsook de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen. Coaching en mentoring loopt als een rode draad door het ICT carrièreprogramma.

Het ICT carrièreprogramma heeft 2 pijlers, namelijk:

● Inhoudelijke ontwikkeling, inclusief coaching en mentoring

● Nazorg: Persoonlijke ontwikkeling

Het ICT carrièreprogramma is een volledig online programma wat Nederland breed wordt aangeboden. Je hoeft hierdoor niet te reizen naar een locatie. Heb je fysieke begeleiding nodig? Dan plannen we dit in goed overleg.

Het volgen van de opleiding bij een opleidingsinstituut is online of fysiek, afhankelijk van het beleid van het opleidingsinstituut waarvoor je tenslotte kiest. Veel opleidingsinstituten hebben inmiddels een online variant van hun opleiding.

Jouw profiel

Met het ICT carrièreprogramma richten wij ons primair op Nederlandstalige zwarte vrouwen van 18-60 jaar van verschillende achtergronden die wonen in Nederland. Deze vrouwen zijn o.a. werkenden, vroegtijdige schoolverlaters, studenten en uitkeringsgerechtigden. Deze vrouwen met minimaal mbo-4 niveau hebben de potentie te groeien en zich te ontwikkelen in de ICT-sector. Ze staan ervoor open het ICT-vakgebied te verkennen en/of zich te laten (om)scholen.

Ben je een niet- zwarte vrouw of ben je een man en wil je deelnemen aan dit programma? Dat mag. Meld je aan.

Wanneer kan je starten met dit programma?

Je kan je dagelijks aanmelden via deze pagina door te kiezen voor de trajecten Verkennen, (Om)scholen of Solliciteren. Of mailen naar info@zvvt.nl. Wij hanteren geen vaste start en einddatum. Je kan dagelijks starten, van maandag tot en met vrijdag. Na aanmelding stemmen we af wanneer je start en volg je een persoonlijk programma op maat.

Behaalde resultaten periode oktober 2022 – november 2023.

39 (36 vrouwen en 3 mannen) kandidaten zijn toegelaten tot het ICT carriereprogramma. Ze hebben 1 of meerdere trajecten  uit het ICT carriereprogramma gevolgd.

Alle kandidaten die het programma hebben afgerond en ook opzoek zijn gegaan naar een start of groei in de ICT, hebben ook het gewenste resultaat bereikt. Bij ZVVT hebben kandidaten de keuze om zelf verder te gaan en contact te zoeken met bedrijven of dat ZVVT ze in contact brengt met bedrijven, doormiddel van bemiddeling.

Verkennen

Het eindresultaat van de Verkenning is dat je beter weet hoe je wel of niet voor een ICT-carrière moeten kiezen. Ook zal duidelijk worden welke ICT-functie jou het beste ligt. Meer info: Verkenning | Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (zvvt.nl)

Investering: euro 200,- (0% BTW)

Doorlooptijd: 1 – 6 weken

Vorm: Online. Heb je fysieke begeleiding nodig? Dat kan. Het wordt in goed overleg gepland in Amsterdam en er komen extra kosten bij.

(Om)scholen

Het eindresultaat van deze (Om)scholingsfase is:
A. Dat je de juiste opleiding(en) kiest en passende financieringsmogelijkheden hebt.
B. Dat je de gekozen opleiding(en) volgt en succesvol afrond.
Investering: Afhankelijk van je behoefte.
Doorlooptijd: 3 – 6 maanden

Solliciteren

Het eindresultaat van deze Sollicitatiefase is dat jouw kansen worden vergroot om aangenomen te starten of groeien in de ICT. We begeleiden en adviseren bij iedere stap in het sollicitatieproces. Meer info: Sollicitatietraject | Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (zvvt.nl)

Doorlooptijd: 2 – 4 weken

Persoonlijke Ontwikkeling: Nazorg

De nazorg is gedurende 3 jaar. Mag je vrijwillig gebruik van maken. Het trainen, coachen en begeleiden van jou op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dit met als doel dat je een langdurige carriere opbouwt binnen de ICT. Meer info: Nazorg: Persoonlijke Ontwikkeling | Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (zvvt.nl)

Doorlooptijd: 3 jaar. 

Contact ons!

 

+31 6 288 64 556

info@zvvt.nl

©2021 ZvvT 

Algemene Voorwaarden

Privacy & cookieverklaring

Disclaimer